مصاحبه
مصاحبه
فایل های صوتی فرمایشات معظم له در قالب سوال و جواب و پیرامون مسائل مختلف
رابطه با امام زمان (ع)
سوالات مورد بحث :
رابطه افراد هر زمانی با امام زمانشان تکوینی است یا تشریعی ؟
آیا در زمان غیبت کبری امکان دارد که شخصی با اختیار خود و در هر زمانی که بخواهد به خدمت امام زمان (ع) برسد ؟
آیا مشاهده ی امام زمان (ع) نشان دهنده ی کمال شخص می باشد ؟ ...
عرفان
سوالات مورد بحث :
عرفان یعنی چه ؟ فرق عالم و عارف در چیست ؟
نظرتان در مورد مثنوی و حافظ چیست ؟
تفاوت عارف با صوفی ؟
اصل سیر و سلوک چیست و روش های آن کدام است ؟
تفاوت مجاهده با ریاضت در چیست ؟
چه علومی برای رسیدن به علم عرفان مورد نیاز است ؟ ...
توحید
سوالات مورد بحث :
معنای توحید چیست ؟
شما اساسا هستی را به چه شکل می دانید ؟
مراحل توحید کدام است ؟
مقدمه توحید واقعی کدام است ؟
آیا عرفا اشیاء را عین هستی می دانند ؟
...
اسم اعظم
اسم اعظم چیست و چه مفهومی را در بر دارد ؟
آیا اسم اعظم، صرفا یک لفظ است ؟
اهل بیت علیهم السلام به چند اسم اعظم رسیده بودند ؟
آیا به صرف گفتن یک اسم موکلین آن اسم مامور به اطاعت می شوند ؟
انسان در اسلام بخش اول
سوالات مورد بحث :
آیا انسان قابل تعریف و شناخت است ؟
لطفا در مورد کیفیت و روش شناخت نفس توضیح دهید ؟
انسان چند روح دارد و محل انبساط اینها کجا است ؟
لطفا نفس را تعریف کنید ؟
مراتب نفس کدام است ؟
مقایسه مراتب نفس با محبت ، ارادت و عشق چگونه است ؟
انسان در اسلام بخش دوم
سوالات مورد بحث :
لطفا در مورد روح نباتی و روح حیوانی توضیح دهید ؟
آیا ایجاد روح در اثر حرکت جوهری ماده می باشد ؟
آیا هر فرد یک روح ملکوتی خاص خود دارد ؟
منظور از معرفت نفس ، کدام نفس است ؟
آیا حیوانات قبض روح می شوند ؟
منظور از فواد که در قرآن از آن اشاره شده ، چه می باشد ؟
...