مصاحبه
رابطه با امام زمان علیه السلام
فایل صوتی فرمایشات معظم له با موضوع رابطه با امام زمان علیه السلام و در قالب سوال و جواب
مکان : قم
تاریخ مصاحبه : 1363
زمان فایل : 25:37
حجم فایل : 5.94 مگابایت
نوع فایل : Mp3
مشخصات

دریافت فایل صوتی

مطالب مورد بحث :
رابطه افراد هر زمانی با امام زمانشان تکوینی است یا تشریعی ؟
آیا در زمان غیبت کبری امکان دارد که شخصی با اختیار خود و در هر زمانی که بخواهد به خدمت امام زمان (ع) برسد ؟
آیا مشاهده ی امام زمان (ع) نشان دهنده ی کمال شخص می باشد ؟
آیا برای این نوع رابطه ها برای خود و دیگران علامتی است ؟
آیا انسان می تواند واقعا خود را ماموم به امام بیابد ؟ در ابن صورت راه رسیدن به آن چیست ؟