مصاحبه
انسان در اسلام بخش دوم
فایل صوتی فرمایشات معظم له با موضوع انسان در اسلام و در قالب سوال و جواب
مکان : قم
تاریخ مصاحبه : 1363
زمان فایل : 37:45
حجم فایل : 8.72 مگابایت
نوع فایل : Mp3
مشخصات

دریافت فایل صوتی

مطالب مورد بحث :
لطفا در مورد روح نباتی و روح حیوانی توضیح دهید ؟
آیا ایجاد روح در اثر حرکت جوهری ماده می باشد ؟
آیا هر فرد یک روح ملکوتی خاص خود دارد ؟
منظور از معرفت نفس ، کدام نفس است ؟
آیا حیوانات قبض روح می شوند ؟
منظور از فواد که در قرآن به آن اشاره شده، چه می باشد ؟
نقش قلب و مغز تا چه اندازه ای است و رابطه ی اینها چگونه است ؟
عقل چیست ؟
بدن مثالی در کجاست و به چه صورت به وجود می آید ؟
لطفا در مورد قرین انسان توضیح دهید ؟