مصاحبه
توحید
فایل صوتی فرمایشات معظم له با موضوع توحید و در قالب سوال و جواب
مکان : قم
تاریخ مصاحبه : 1363
زمان فایل : 18:10
حجم فایل : 4.24 مگابایت
نوع فایل : Mp3
مشخصات

دریافت فایل صوتی

مطالب مورد بحث :
معنای توحید چیست ؟
شما اساسا هستی را به چه شکل می دانید ؟
مراحل توحید کدام است ؟
مقدمه توحید واقعی کدام است ؟
آیا عرفا اشیاء را عین هستی می دانند ؟
چه حدی بین کتاب های اصول عقاید وآن توحیدی که شما می فرمایید وجود دارد ؟