محفل انس
محفل انس
فایل های صوتی از فرمایشاتی که معظم له در محافل انس خود بیان نموده اند ( به ترتیب تاریخ مجالس )
۲ / ۲ / ۱۳۹۰
خلاصه مطالب :
هیچ چیز بدون قضا و قدر خداوند نیست - خداوند دو اراده ی تکوینی و تشریعی دارد - آنچه در علم خداوند گذشته است اتفاق می افتد - خداوند می فرماید: اول من برای بنده ام توبه می کنم - انسان باید دریابد که خالقی دارد و همه چیز را به او واگذار نماید - همه چیز در اطاعت است - انسان مادامی که تاریکی را نشناخته نمی تواند نور را بشناسد ...
۲۷ / ۱۲ / ۱۳۸۹
هر چیزی که انتها داشته باشد، قابل لذت نیست - هادی خداست - دنیا در نظر افرادی که در محضر امیرالمومنین علیه السلام رنگ گرفته بودند کوچک بود - هر چیزی نشانه ای دارد - ببین آثار خوبی چیست - اگر دنیا در نظر شخص کوچک شود، آخرت در نظرش بزرگ می شود - باید دید انتهای راه کجاست - ساعتی غافل شدم، صد سال راهم دور شد - انسان باید ببیند هدفش چیست - دل انسان حیات و ممات دارد ...
۸ / ۱۱ / ۱۳۸۹
خلاصه مطالب :
وقتی مبدا هستی طلوع کرد، دیگر این هستی های جزئی دیده نمی شوند - امیر المومنین علیه السلام در همان سنین جوانی فرمودند: لا شیء الا الله... - به طرف خدا یک قدم بیشتر راه نیست اما باید آن یک قدم را بر روی سر خود بگذاری - راه علی علیه السلام با راه خدای متعال متفاوت نیست - بنده با نوافل به سوی خدا تقرب می جوید تا جایی که گوش و ...
۲۹ / ۱۰ / ۱۳۸۹
خلاصه مطالب :
آیا به آخرت فکر کرده ای؟ - مرگ به این سرعت فرا می رسد اما ما غافل ایم - در حرف زدن ظهور پیدا می شود - اولیای خدا عاشق موت اند - اگر انسان خودش را برای خدا بخواهد، خوب است - زندگی از مردن بهتر است به شرط آنکه انسان از عمرش بهره ببرد - به درگاه تو ای پادشاه، نیاوردم تحفه ای جز گناه
...
۳ / ۱۰ / ۱۳۸۹
خلاصه مطالب :
اسم اعظم چیست؟ - انسان اگر آدم شد، اسم اعظم می شود - منقطع شدن به سوی خدا اسم اعظم است - انقطاع از آثار توحید است - آن قدر شرک دورن انسان هست اما او متوجه نیست - انسان اگر ماسوا را فراموش کرد آن وقت به خدا می رسد - در نماز به جای آنکه با خدا سخن بگوییم، در حال کاسبی هستیم ...
۱۰ / ۱۱ / ۱۳۸۳
خلاصه مطالب :
وسیله قوه مجریه الهی علی امیرالمومنین علیه السلام است – از رسول خدا ظهوری نیست – ارزش انسان به فهمیدن است – قلب مومن حرم خداست – انسان مومن آینه خداست – مخلوق یعنی هیچ – راه، اول ترک گناه است و بعد تابعیت دین اسلام و متابعت از پیغمبر اکرم (ص) - آیا قلب مبارک امام حسین (ع) حرم خدا نبود که آن را تیر باران کردند ؟ - تمام مطالب در ...
۱۸ / ۹ / ۱۳۸۰
خلاصه مطالب :
نشانه ی قرب - خدای متعال پیامبر اکرم را به داشتن خلق عظیم وصف نموده است - به عقیده ی بنده جبرئیل صورت عقل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می باشد - سوال از خدا افتخار است برای بشر - مومن حتی در کمال فقر نیز به غیر از خدا توجهی نخواهد داشت - مومن آینه ی خدا نما است - قرب خدای متعال کوچکی می آورد -  انسان با صفاتش ...
۱۷ / ۹ / ۱۳۸۰ قسمت اول
خلاصه مطالب :
اذکاری که با تعداد مشخص از ناحیه ی ائمه علیهم السلام وارد شده است، رعایت عدد آن جنبه ی تعبدی دارد و اگر رعایت نشود مانع از رسیدن انسان به نتیجه ی مطلوب می شود - تکرار ذکر باعث نفوذ و تاثیر گذاشتن آن بر مس وجود انسان می شود - خداوند از انسان دور نیست اما ما از حقیقت دور هستیم و تکرار ذکر باعث قرب ما می شود ...
۱۷ / ۹ / ۱۳۸۰ قسمت دوم
خلاصه مطالب :
اگر ایمان انسان مقداری زیادتر شود و خدای متعال نیز حجب را کنار بزند، دیگر زندگی در دنیا برای چنین شخصی سخت می شود - همه  خوشی ها آن جاست - معنویت به انسان نیرو می دهد - جمع اضداد در امیرالمومنین علیه السلام - حکایت شجاعت علی علیه السلام در جنگ صفین - در این عالم فرج کلی مومنین منحصر در ظهور امام زمان علیه السلام ...
۱۵ / ۹ / ۱۳۸۰ قسمت اول
خلاصه مطالب :
آمال و آرزوها نمی گذارند که انسان موفق شود - انسان باید مدام مرگ را مقابل چشم خویش ببیند تا بتواند برای آخرت کار کند - باقی مانده ی عمر قیمت ندارد - برای هر کس کار کردی، همان کس مزدت را می دهد - بهترین دلیل برای درک پستی دنیا مشاهده ی عمل انبیا است - اگر برای خدا کار کردی، هم دنیا داری و هم آخرت ...
۱۵ / ۹ / ۱۳۸۰ قسمت دوم
خلاصه مطالب :
آنچه ارزش دارد این است که انسان به وعده های خدای متعال ایمان داشته باشد - خدا منتهای همت عارفان است - هر انسانی یک مملکت است - علم اخلاق مقدمه ی علم عرفان می باشد - باید قلب را از صفات رذیله خالی کرده و از صفات نیکو پر کرد تا با عالم بالا سنخیت پیدا شود - به عقیده ی بنده بهترین و سالم ترین راهها، راه محبت است ...
۱۰ / ۱۳۶۵
خلاصه مطالب :
محبت واقعی هلاک کننده نیست - لازمه ی محبت واقعی آن است که صفات محبوب در محب پیدا می شود - انسان به هر چه محبت داشته باشد با همان محشور می شود - محبت صحیح این است که انسان به ذات شخص علاقه داشته باشد - از حضرت سلمان پرسیدند: چگونه به این مقام رسیدی؟
...
۱۷ / ۱ / ۱۳۶۵ قسمت اول
خلاصه مطالب :
حضرت موسی (ع) وقتی مقام پیغمبر آخر الزمان (ص) را دید، به کرات می گفت: اللهم اجعلنی من امت محمد - یکی از نعمت هایی که باید شکر آن را به جای آورد این است که خدای متعال ما را از امت پیغمبر اکرم (ص) قرار داده است - برای جلوگیری از طغیان نفس از خدای متعال خواستم که جهنم را به من نشان دهد ...
۱۷ / ۱ / ۱۳۶۵ قسمت دوم
خلاصه مطالب :
نمی توانم قبول کنم که کسی بدون وساطت امیرالمومنین (ع) به معرفت رسیده باشد - پیغمبر اکرم (ص) فرمودند: یا علی! اگر آن طور که هستی برای مردم ظاهر شوی، همه می گویند تو خدایی - فرمایشات ائمه علیهم السلام به اندازه ی فهم مردم بوده است - خدای متعال در هر عالمی به وسیله ی اسباب همان عالم کار می کند ...
دهه ۱۳۶۰ - نمونه شماره ۳
خلاصه مطالب :
مومن باید تمام همتش در مسیر بندگی خدا باشد - تمام کارها باید مقدمه ی عبادت باشد - خواب برادر مرگ است - حالت سکرات موت مانند حالت بیهوشی است - ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، این ره که تو می روی به ترکستان است ...
دهه ۱۳۶۰ - نمونه شماره ۲
خلاصه مطالب :
کسی که به خدا توکل کرد، خداوند کفایتش می کند - هرگاه بشر درک کند که از خود چیزی ندارد، آن وقت در پی چاره ساز خواهد رفت - در هیچ کدام از وعده های خداوند خلافی وجود ندارد اما ما نرفته ایم تا بیابیم - اگر انسان واقعا قدم در وادی اسلام بگذارد، حقایق را در همین عالم هم می بیند - باید همت خویش را عالی کنیم و دلمان به این دو رکعت نمازی ...
دهه ۱۳۶۰ - نمونه شماره ۱
خلاصه مطالب :
عمل وقتی ارزش دارد که برای خدا باشد - عمل ظاهری هنگامی مطلوب است که در درون انسان اثر نیکو بگذارد - خانه ی خدا مکان خود فروشی نیست - پیش خداوند چیزی ببر که آنجا نباشد - به مناجات های ائمه ی اطهار علیهم السلام نگاه کنید و ببینید که چگونه باید به سوی خدا رو کرد ...