محفل انس
دهه ی 1360 - فایل صوتی شماره یک
فایل صوتی فرمایشات معظم له در جمع دوستان و در تاریخ ذکر شده
مکان : نامشخص
تاریخ جلسه : 1370 - 1360
زمان فایل : 14:30
حجم فایل : 6.67 مگابایت
نوع فایل : Mp3

مشخصات

دریافت فایل صوتی

خلاصه مطالب
عمل وقتی ارزش دارد که برای خدا باشد - عمل ظاهری هنگامی مطلوب است که در درون انسان اثر نیکو بگذارد - خانه ی خدا مکان خود فروشی نیست - پیش خداوند چیزی ببر که آنجا نباشد - به مناجات های ائمه ی اطهار علیهم السلام نگاه کنید و ببینید که چگونه باید به سوی خدا رو کرد - خدای متعال از باب کرم و بزرگی خویش ما را مورد لطف قرار می دهد و الا عمل ما استحقاق تشکر را ندارد - روز قیامت خدای متعال آن قدر رحمت خویش را می گستراند که شیطان هم طمع می کند - بدون تردید اگر خدای متعال با بنده ای مطابق عدل خود رفتار کند، آن بنده هلاک خواهد شد - از طرفی شیطان جاری در خون انسان است و از طرف دیگر درب توبه بر روی انسان باز است - باب رحمت خداوند وسیع تر از باب عذاب اوست - باید حواسمان را جمع کنیم که مغرور نشویم - به کوچکی گناه نگاه نکن بلکه ببین معصیت چه کسی را انجام داده ای