محفل انس
دهه ی 1360 - فایل صوتی شماره دو
فایل صوتی فرمایشات معظم له در جمع دوستان و در تاریخ ذکر شده
مکان : نامشخص
تاریخ جلسه : 1370 - 1360
زمان فایل : 20:04
حجم فایل : 9.22 مگابایت
نوع فایل : Mp3

مشخصات

دریافت فایل صوتی

خلاصه مطالب
کسی که به خدا توکل کرد، خداوند کفایتش می کند - هرگاه بشر درک کند که از خود چیزی ندارد، آن وقت در پی چاره ساز خواهد رفت - در هیچ کدام از وعده های خداوند خلافی وجود ندارد اما ما نرفته ایم تا بیابیم - اگر انسان واقعا قدم در وادی اسلام بگذارد، حقایق را در همین عالم هم می بیند - باید همت خویش را عالی کنیم و دلمان به این دو رکعت نمازی که می خوانیم خوش نباشد - اگر روح سالم شد و شفا پیدا کرد، آن وقت خواهیم دید که لذتی به جز یاد خداوند وجود ندارد - انسان همواره باید با دو بال خوف و رجا حرکت کند - اگر مومن به جایی رسید که اراده اش در جنب اراده ی خداوند نیست شد، آن وقت دیگر خوف و رجا برایش معنی ندارد - نحوه ی خوف مقربین با سایر مومنین متفاوت است - خوف تا زمانی ممدوح است که هنوز آثار مرگ ظاهر نشده باشد - محبت، نجات دهنده و خوف بازدارنده ی انسان می باشد - خوف و رجا برای آن است که انسان در مسیر شریعت حرکت کند - هر جا ظهور انسانیت بیشتر باشد، آن جا آرامش نیز بیشتر و زندگی بهتر است