محفل انس
دهه ی 1360 - فایل صوتی شماره سه
فایل صوتی فرمایشات معظم له در جمع دوستان و در تاریخ ذکر شده
مکان : نامشخص
تاریخ جلسه : 1370 - 1360
زمان فایل : 7:45
حجم فایل : 3.59 مگابایت
نوع فایل : Mp3

مشخصات

دریافت فایل صوتی

خلاصه مطالب
مومن باید تمام همتش در مسیر بندگی خدا باشد - تمام کارها باید مقدمه ی عبادت باشد - خواب برادر مرگ است - حالت سکرات موت مانند حالت بیهوشی است - ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، این ره که تو می روی به ترکستان است