محفل انس
18 / 9 / 1380
فایل صوتی فرمایشات معظم له در جمع دوستان و در تاریخ ذکر شده
مکان : اصفهان
تاریخ جلسه : 18 / 9 / 1380
زمان فایل : 10:29
حجم فایل : 4.83 مگابایت
نوع فایل : Mp3
مشخصات

دریافت فایل صوتی

خلاصه مطالب
نشانه ی قرب - خدای متعال پیامبر اکرم را به داشتن خلق عظیم وصف نموده است - به عقیده ی بنده جبرئیل صورت عقل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می باشد - سوال از خدا افتخار است برای بشر - مومن حتی در کمال فقر نیز به غیر از خدا توجهی نخواهد داشت - مومن آینه ی خدا نما است - قرب خدای متعال کوچکی می آورد - انسان با صفاتش شناخته می شود نه با تعریف مردم - اولیای خدا بخل ندارند اما حرف را به اهلش می زنند