محفل انس
29 / 10 / 1389
فایل صوتی فرمایشات معظم له در جمع دوستان و در تاریخ ذکر شده
مکان : مشهد
تاریخ جلسه : 29 / 10 / 1389
زمان فایل : 4:43
حجم فایل : 2.19 مگابایت
نوع فایل : Mp3
مشخصات

دریافت فایل صوتی

خلاصه مطالب
آیا به آخرت فکر کرده ای؟ - مرگ به این سرعت فرا می رسد اما ما غافل ایم - در حرف زدن ظهور پیدا می شود - اولیای خدا عاشق موت اند - اگر انسان خودش را برای خدا بخواهد، خوب است - زندگی از مردن بهتر است به شرط آنکه انسان از عمرش بهره ببرد - به درگاه تو ای پادشاه، نیاوردم تحفه ای جز گناه