محفل انس
3 / 10 / 1389
فایل صوتی فرمایشات معظم له در جمع دوستان و در تاریخ ذکر شده
مکان : مشهد
تاریخ جلسه : 3 / 10 / 1389
زمان فایل : 14:42
حجم فایل : 6.77 مگابایت
نوع فایل : Mp3
مشخصات

دریافت فایل صوتی

خلاصه مطالب
اسم اعظم چیست؟ - انسان اگر آدم شد، اسم اعظم می شود - منقطع شدن به سوی خدا اسم اعظم است - انقطاع از آثار توحید است - آن قدر شرک دورن انسان هست اما او متوجه نیست - انسان اگر ماسوا را فراموش کرد آن وقت به خدا می رسد - در نماز به جای آنکه با خدا سخن بگوییم، در حال کاسبی هستیم - با هر نفس از این عمر عزیز می توان به خدا نزدیک شد - هنوز آن قدر آماده نشده ایم که اقلا در نماز فکرمان متفرق نباشد - استاد برای آن است که انسان بتواند حضور قلب پیدا کند - باید زحمت کشید و کلاس طی کرد - آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست - انسان یک تولد ثانی هم دارد - تمام دین در نماز است - اگر نماز قبول شد بدان معناست که انسان به تمام احکام اسلام عمل کرده است - انسان باید خویش را بیابد