محفل انس
8 / 11 / 1389
فایل صوتی فرمایشات معظم له در جمع دوستان و در تاریخ ذکر شده
مکان : مشهد
تاریخ جلسه : 8 / 11 / 1389
زمان فایل : 8:46
حجم فایل : 4.05 مگابایت
نوع فایل : Mp3
مشخصات

دریافت فایل صوتی

خلاصه مطالب
وقتی مبدا هستی طلوع کرد، دیگر این هستی های جزئی دیده نمی شوند - امیر المومنین علیه السلام در همان سنین جوانی فرمودند: لا شیء الا الله... - به طرف خدا یک قدم بیشتر راه نیست اما باید آن یک قدم را بر روی سر خود بگذاری - راه علی علیه السلام با راه خدای متعال متفاوت نیست - بنده با نوافل به سوی خدا تقرب می جوید تا جایی که گوش و چشم او می شود - امیرالمومین علیه السلام با آن حشمت و عظمت پس از فتح می فرمود: خدا بر دست من فتح را جاری نمود - دو درویش در گلیمی بخسبند، دو سلطان در یک مملکت نگنجند - غیر از او نبودن، شأن خداست و بنده را چه به این حرف ها - تواضع یک امر قلبی است - انسان با حرف لا شیء نمی شود - اگر انسان معرفت نفس پیدا کند، خود را همه جا می بیند - شیخ بهایی می فرماید: در هر خانه که زدم، صاحب آن خانه تویی تو