محفل انس
2 / 2 / 1390
فایل صوتی فرمایشات معظم له در جمع دوستان و در تاریخ ذکر شده
مکان : مشهد
تاریخ جلسه : 2 / 2 / 1390
زمان فایل : 8:32
حجم فایل : 4.08 مگابایت
نوع فایل : Mp3
مشخصات

دریافت فایل صوتی

خلاصه مطالب
هیچ چیز بدون قضا و قدر خداوند نیست - خداوند دو اراده ی تکوینی و تشریعی دارد - آنچه در علم خداوند گذشته است اتفاق می افتد - خداوند می فرماید: اول من برای بنده ام توبه می کنم - انسان باید دریابد که خالقی دارد و همه چیز را به او واگذار نماید - همه چیز در اطاعت است - انسان مادامی که تاریکی را نشناخته نمی تواند نور را بشناسد - ببین به دستور چه کسی عمل می کنی