کلمات قصار
من گدای مرتضایم
ابیاتی که معظم له بالبداهه در زمینه ارادت نسبت به مولی الموحدین حضرت امیرالمومنین علیه السلام سروده اند
این ابیات روز چهارشنبه بیست و هشتم ذی الحجه سال هزار و چهارصد و سی قمری مطابق با بیست و پنجم آذر ماه سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت سروده شده اند.
توضیح
بسم الله الرحمن الرحیم
من گدای مرتضایم
حاصل صنع خدایم
گرد پای مرتضایم
گمرهان راه حق رامن دلیل و رهنمایم
من گدای مرتضایم
من غبار خاک پای مرتضایم
من فدائی حسین نینوایم
من غلام حضرت خیرالنسایم
گرد پای مرتضایم
من گدایم من گدایم
من گدایم من گدایم
من گدایم من گدایم
من گدایم من گدایم
من گدایم من گدایم
من گدایم من گدایم
من گدایم من گدایم
من گدایم من گدایم